Human Rights Education project is a non-profit organization that encourages grassroots non-governmental organizations to participate in the movement for educating the public about human rights. Organizations do this simply and without cost by adopting a human rights quotation and adding it to their website, letterhead, and brochures. The website contains all necessary information; specialists are available online to assist you.
Human Rights Education in One Line
Početak O projektu Kako sud-
jelovati
Resurs Kontakt


Kako moja organizacija moze ucestvovati?

Zasto?

Bilješke o izabranju navoda

Jos je potreban savjet?


Kako moja organizacija moze ucestvovati?

Pocetne NGO(nevladine organizacije) predstavljene su u Projektu uz prilagodjavanje posebnog ljudskog prava srodnog njihovom radu. Zatim su odstampale to ljudsko pravo u njihovu literaturu i veb-stranicu. Kao takvo ono je jednostavno i izravno.

Ukoliko se organizacija zeli konsultovati o lancu ljudskih prava koja su u skladu sa njihovim posebnim mandatom, volonterski tim ěza boljeî je dostupan sa organizacijama u programu. Pogledaj kontakt dio za vise informacija.

Ugovore o ljudskim pravima moguce je pronaci na Internetu u Kolekciji Ugovora Ujedinjenih Nacija. Pogledaj dio izvori za vise informacija.

Kako to postici?

Ideja je jednostavna, laka za poceti i zahtijeva samo malo truda. Svaka organizacija odlucuje koje ce ljudsko pravo uzeti pod svoje. Usvojeni navod je dodan organizacijskoj literature za odgovarajuce vrijeme stampanja. Organizacija stampa taj navod ljudskog prava na svojim naslovnicama, postanskim obezbjedivacima prihoda, brosurama, posterima, majcama, na veb-stranici i drugim logicnim lokacijama, ukoliko to automatski stampa njenu adresu i telefonski broj.


Smiling children

Na taj nacin, kako organizacije komuniciraju i razmjenjuju njihove poruke, ili svaki puta kada posalju pismo, automatski vrse edukaciju o ljudskim pravima.

Naprimjer, Projekat Edukacije o Ljudskim Pravima, stampa navedeni citat (navod) na dnu svojih pisama.

"Svako ima pravo na obrazovanje."
Clan 26(1), Univerzalna Deklaracija o Ljudskim Pravima, 10. decembar 1948.

Postoje li cijene ili troskovi?

Ne postoje cijene ili troskovi. Projekat Edukacije o Ljudskim Pravima je ne-profitni edukacioni projekat Fonda za Mir, sa sjedistem u Vasingtonu.. Zadatak Fonda za Mir je da sprijeci rat kao i odgovarajuce uslove koji mogu uzrokovati rat.. Misija projekta Edukacije o Ljudskim Pravima je da radi zajedno sa drugim organizacijama, i da zajedno sa njima, voljno pomaze ljudima da sticu znaje o ljudskim pravima.

 

The Fund for Peace website

Text-only version (all other languages)

Download the HRE flyer

 

Project Human Rights Education is a project of The Fund for Peace, a non-profit organization based in Washington, D.C. The Fund for Peace works to prevent war and alleviate the conditions that cause war.